03 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DIN SFERELE DIVINE ALE NEMURIRII

14 iunie 2013 | Categorie: Cultură

Pentru românii rupţi de la inima Patriei de vicisitudinile unor timpuri ostile, mai ales simplii ţărani din Basarabia şi nordul Bucovinei, supravieţuitori ai nelegiuirilor asupritorilor de la Răsărit, dar şi din alte părţi ale lumii, Eminescu este mai mult decât un „Beethoven al graiului”, cum l-a numit atât de inspirat Tudor Arghezi. Or, de bună seamă, nici printre intelectuali nu se găsesc mulţi care ar cunoaşte creaţia ilustrului compozitor german sau le-ar spune ceva numele maestrului simfoniei şi sonatei.