25 mai 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DIN BOIANUL LUI NECULCE, CU SACRE SENTIMENTE ÎN BANATUL SÂRBESC

22 iulie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

O plimbare prin Cernăuţii lui Aron Pumnul, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ion G. Sbiera, Eudoxiu Hurmuzachi şi a multor altor personalităţi, simbolurile deşteptării naţionale ale românilor ocupaţi, este inimaginabilă fără a ajunge şi la Boianul lui Ion Neculce, cea de-a doua moşie a marelui cronicar. Pământul de acolo are efectul unor moaşte, la care mergi să te închini şi să-i ceri alinare şi sprijin. Nu întâmplător, încă aproape două decenii în urmă, o icoană a Maicii Domnului de la Boian a început să lăcrimeze...

CATASTROFALA RISIPIRE

20 iulie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Când era gata să plece, a cuprins-o groaza în faţa necunoscutului, preferând să rămână în sărăcia ei. Nu s-a plâns niciodată că-i pare rău de ce-a făcut, că mai bine ar fi plecat. Numai sentimentul de vinovăţie pentru soarta fiilor a mistuit-o toată viaţă. Mai ales că şi tata, în clipe de disperare, când în anii foametei umbla prin Galiţia să schimbe lucrurile din casă pe câţiva cartofi sau mai târziu, când venea îngheţat de la tăiat pădure, îi reproşa „prostia” din tinereţe: „Scăpam de-atâtea nevoi, aveam să huzurim ca boierii în Canada, şi nici pe Ioniţă nu l-ar fi împuşcat ruşii...”

O MAMĂ DEOSEBITĂ, O PROFESOARĂ MINUNATĂ

9 iulie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Nu demult, întâmplător, am recitit poeziile lui Grigore Vieru, care mi-au amintit de vatra strămoșească, de limba noastră cea dulce și melodioasă, de Patria-mamă, de mama - ființa dragă şi gingaşă….

TRAGEDIA BĂŞTINAŞILOR CONTINUĂ. ÎNSĂ NICI LUPTA LOR PENTRU DREPTATE NU ÎNCETEAZĂ

18 iunie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

De şaptezeci de ani, imediat după a doua ocupaţie sovietică, din partea de sud a provinciei basarabene ne parvin veşti numai şi numai proaste. De douăzeci de ani, mai exact, după proclamarea independenţei Ucrainei, ştirile de acolo sunt şi mai triste. Puţinele şcoli cu predare în limba română, ce au mai rămas în judeţele noastre de la sud, sunt închise, sunt ucrainizate sau rusificate...

TREI ZILE ROMÂNEȘTI LA VIENA (II)

20 mai 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

După o zi plină de evenimente şi de soare, ziua a doua a debutat cu o ploaie rece şi mărunta, mocăneasca, parcă adusă de prin munții Maramureșului. Cu toate acestea spiritul românesc şi dorința de a fi împreună la această, deja tradițională, serbare românească de Ziua Europei, au adus marea bucurie în sufletele tuturor românilor, veniți de la sute de km pentru a sărbători românește.

TREI ZILE ROMÂNEȘTI LA VIENA

20 mai 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Cele 3 zile românești de la Viena au debutat la 10 mai 2013 cu deschiderea lucrărilor Conferinţei Uniunii Internaţionale a Femeilor UNIFERO, desfăşurată la Ambasada României în Austria.

UN BLAZON DE NOBLEŢE PE SCUTUL UNEI PERSONALITĂŢI

24 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

„În orice om o lume îşi face încercarea...”, scria Marele nostru Poet Mihai Eminescu. O lume, o întreagă conştiinţă umană prezintă şi figura proeminentă a prietenului nostru din Suceava, Mircea MOTRICI, aniversarea a 60-a a căruia am sărbătorit-o, duminica precedentă, la sediul ziarului „ZORILE BUCOVINEI” din Cernăuţi.

VOCEA UNIRII PESTE OCEAN

21 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

La 27 martie 1918 Sfatul Ţării de la Chişinău, organ legiuitor legal, făcând parte şi din contextul de atunci al formelor de manifestare politică democratică, a votat cu o majoritate absolută Unirea Basarabiei cu România. Pilda Basarabiei a urmat-o Ardealul şi Bucovina. Cum să uităm acest act? La 27 august 1989 o măreaţă Adunare Naţională a românilor din Basarabia, este vorba de aproape un milion de oameni adunaţi în Piaţa Centrală din Chişinău, a condamnat comunismul şi ocupaţiile ruseşti ale Basarabiei, a redat fiinţei româneşti de acolo adevărată limbă românească şi scrisul ei latin, şi a cerut reunirea Basarabiei cu România. Nimeni nu ar trebui să mai îndrăznească să spună azi că poporul român din Basarabia nu s-a sacrificat pentru întregirea neamului românesc, că el nu se sacrifică în continuare la cel mai atacat hotar al românităţii din toată istoria noastră milenară.

VLAD POHILĂ, ZIDITOR ÎN CETATEA LIMBII ROMÂNE

17 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Deja cunoscut ca un reputat publicist la “Glasul”, la alte ziare şi reviste, ca lingvist şi autor al volumelor „Să citim, să scriem cu litere latine”, „Grafia latină pentru toţi”, „Nume proprii din alte limbi în context moldovenesc”, colegul nostru, Vlad Pohilă, după o zi de lucru la ziar, rămânea peste program, lucrând la viitorul volum „Mic dicţionar de nume proprii străine”, apărut după 1999 în mai multe ediţii. Ceea ce m-a (ne-a) frapat era modestia sa proverbială (despre care Grigore Vieru avea să spună: „Vlad Pohilă este un remarcabil lingvist, dar şi un strălucit publicist, care s-a ascuns în adâncul unei modestii rar întâlnite la noi...”) şi generozitatea.

PLECAT ÎN LUMEA VISELOR

16 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Începând cu anii ’90 ai secolului trecut, timp de aproape două decenii pe calea undelor în casele noastre oaspete drag îl aveam pe Mircea Motrici, corespondent Radio România Actualităţi pentru judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi. Vocea lui inconfundabilă, cu un timbru foarte plăcut, ne aducea aproape zilnic veşti din zona Bucovinei.

PROBLEMELE COMUNITĂŢILOR ROMÂNEŞTI ŞI PRESEI DE LIMBA ROMÂNĂ DIN AFARA GRANIŢEI ŢĂRII

16 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Aceasta a fost tema principală, discutată în cadrul lucrărilor Congresului al IV-lea al Forumului Internaţional al Jurnaliştilor Români (FIJR), care s-a desfăşurat recent într-o minunată zonă turistică – localitatea Donji Milonovac din Valea Timocului, Serbia. Discuţia aprinsă au început-o Carolina JITARU, redactor, şi Vitalie ZÂGREA, redactorul-şef al Redacţiei Emisiuni în Limba Română a Postului de Radio „Ucraina Internaţional”, care, extrem de indignaţi, i-au informat pe cei prezenţi că un funcţionar din conducerea Companiei Naţionale de Radiodifuziune a Ucrainei le-a comunicat, la 1 aprilie curent, despre intenţia lichidării, de la 1 iunie a. c. , a redacţiei respective, care anul acesta împlineşte 45 de ani activitate, iar în prezent emite zilnic 4 ore şi jumătate.

Comunicat F.I.J.R.

9 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Forumul Internaţioanal al Jurnaliştilor Români, reunit la Donji Milanovac, Serbia, în perioada 5-7 aprilie, în cadrul celui de al IV-lea congres anual, constată, în urma lucrărilor prezentate şi dezbaterilor, încadrate în triada Europa-Manipulare-Minoritate, că guverne care reclamă aspiraţii spre Uniunea Europeană încalcă flagrant drepturile minorităţilor româneşti din nord-estul Serbiei, Ucraina şi Republica Moldova.

„EUROPA – MANIPULARE – MINORITATE”

9 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Deschiderea FIJR a avut loc vineri seară, în cadrul cinei festive, când dl Dusan PIRVOLOVIC, directorul agenţiei, „Timoc Press”, organizatorul şi gazda actualului congres, i-a salutat pe oaspeţii şi participanţii acestui eveniment. În scurta sa alocuţiune, dl Cristian DAVID, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni a subliniat faptul că în aceiaşi zi, însoţit de reprezentanţi ai diplomației române la Belgrad, s-a întâlnit cu conducătorii societăţilor naţional-culturale româneşti din zonă pentru a asculta doleanţele acestora şi a le aduce la cunoştinţe strategia Guvernului României referitoare la grupurile minoritare româneşti din afara graniţelor ţării. O coincidenţă semnificativă a fost faptul că la 5 aprilie, în Serbia, în 12 şcoli din trei comune, au fost deschise cursuri de studiere a limbii române.

CONGRESUL AL IV-LEA AL FORUMULUI INTERNAȚIONAL AL JURNALIȘTILOR ROMÂNI - ÎN VALEA TIMOCULUI, SERBIA

6 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Iieri, în localitatea Donji Milanovac, Serbia, și-a început lucrările Congresul al IV-lea al Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români (FIJR) eveniment organizat sub genericul "Europa -Manipulare-Minoritate" și susținut de Institutul Cultural Român (ICR), Departamentul Politicii pentru Românii de Pretutindeni (DPRRP) și Consiliului Județean Cluj.

O ÎNTÂLNIRE DE NEUITAT CU MIRCEA MOTRICI

4 aprilie 2013 | Categorie: Românii de pretutindeni

Citind în ”Zorile Bucovinei” despre regretatul Mircea Motrici, mi-am amintit și eu câteva momente legate de acest om deosebit. În anul 2000 am fost la mănăstirea Putna, împreună cu Florica Dumitriuc. La monumentul lui Eminescu din curtea mănăstirii am citit două poezii de-ale mele