27 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CATEDRALA NOTRE-DAME DIN PARIS CUPRINSĂ DE FLĂCĂRI (Video)

16 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a fost stins după 9 ore! Europa va ajuta la reconstrucție

EXPOZIŢIA CENTENAR A PICTORILOR ŞI SCULPTORILOR ROMÂNI CARE AU PARTICIPAT LA PRIMUL RĂZBOI MONDIA

14 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

Astăzi, în incinta Societăţii „Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat un eveniment cultural deosebit – „Expoziţia Centenar a pictorilor şi sculptorilor români care au participat la Primul Război Mondial (1916-1918 ) reiterată la Cernăuţi prin reproduceri după materiale de epocă”, organizată de Prof. dr. Teodor Haşegan şi colegul său Ioan Răducea, scriitor, critic de artă din Iaşi.

CÂT MAI SUNTEM VII, SĂ ADÂNCIM URMELE ROMÂNEŞTI PE MOŞIA STRĂBUNĂ!

14 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

Boianul mai are noroc de oameni cu mintea luminată şi inimă română, care nu se gândesc numai la propria bunăstare.

Masa - rotundă dedicată aniversării a 70 de ani de la constituirea NATO

13 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

In Sala Verde a Universității Naționale Yurii Fedkovych din Cernăuți a avut loc o masă- rotundă cu tema: „Ucraina – aspirant NATO: rolul organelor puterii și a societății civile în procesul de integrare euro-atlantică a statului“.

Vizita Consulului onorific al Republicii Coreea la Lviv la Consulatul României la Cernăuţi

10 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării româno – ucraineano - coreene în domeniul economic, cultural, de protecție și ecologizare a mediului,

Vizita secretarului de stat Alexeev la Solotvino

9 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

Secretarul de stat Victor Alexeev a efectuat astăzi, 9 aprilie 2019, o deplasare la Solotvino, unde a vizitat Centrul de Informare al României și a avut întrevederi cu primarul Gheorghe Uhali, precum și cu coordonatorul activităților derulate la CIR, doamna Mariana Dan.

CU DOR ŞI DURERE NE AMINTIM DE ARDENŢII LUPTĂTORI PENTRU CAUZA ROMÂNEASCĂ

4 aprilie 2019 | Categorie: Noutăţi

Evocându-i pe cei care au lăsat îndemnuri la fapte bune prin publicaţiile lor, vreau să le mulţumesc ziariştilor de astăzi de la „Zorile Bucovinei” pentru că continuă drumul trasat de înaintaşi...

CU DOR DE POEZIE, DE FOLCLORUL ROMÂNESC (VIDEO)

31 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

Poezia, folclorul, limba sunt tezaurul cel mai de preţ al românilor înstrăinați de Ţară, pe care noi, bucovinenii, le păstrăm cu sfinţenie, transmițând această dragoste faţă de valorile noastre culturale din generaţie în generaţie.

Cadrele didactice din Ucraina şi România s-au reunit la Cernăuţi

29 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

La 28 martie a.c., în incinta Colegiul corporativ de economie și drept din Cernăuți, a avut loc Conferința științifică internațională cu tema: "Procesul inovativ și impactul acestuia în dezvoltarea științei, educației și practicii. Experiența europeană".

A fost greu şi amar atunci pentru românii deportaţi în Siberia şi acum e la fel

27 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

S-au întors la baştină plini de păduchi, numai piele şi oase. Au găsit casa goală, fără uşi şi geamuri”.

PRIMĂVARA CĂRŢII ROMÂNEŞTI ÎN CASA LUI GHEORGHE ASACHI DIN HERŢA

27 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

La nord, însă, clopotul sună a jale. Ne-o spune pentru a câta oară destinul dramatic...

UN STRIGĂT DE AJUTOR DE LA ZIARUL ”ZORILE BUCOVINEI” - „ULTIMUL SUFLU ROMÂNESC DIN CERNĂUŢI”

25 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

...având datorii de peste 15 mii de euro pentru hârtie şi tipărirea ziarului, nemaiavând mijloace pentru editarea publicaţiei fără de care mulţi români din această parte înstrăinată de ţară nu-şi pot închipui existenţa, Vă rugăm, dragi români, dacă puteţi să ajutaţi unicul ziar românesc independent din Ucraina – „Zorile Bucovinei”.Contul bancar al ziarului în euro: Numele titularului de cont – „Întreprinderea colectivă „Redacţia Ziarului Zorile Bucovinei”, STATE OSCHADNY BANK OF UKRAINE Ucraina, or. Cernăuţi, str. Centrală nr.8 26004300434488 COSBUAUKCHV EURO

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DIN VOLOCA - DESEMNATĂ CU MEDALIA DE ARGINT

23 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

Comuna Voloca pe Derelui e o vatră pur românească, unde limba română e la ea acasă. Dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate şi perpetuate din moşi-strămoşi

„Uniunea Europeană: prezent și viitor” - conferință științifică internațională dedicată președinției României în Consiliul UE

22 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

La deschiderea oficială au luat cuvântul Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, Tamara Marusyk, prorectorul Universităţii Naționale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuți, Olga Sabeţka, consilierul şefului ARS, Iu. Makar. şeful Catedrei de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Cernăuţene, Ştefan Purici, prorectorul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava.

S-A ÎNCHEIAT OLIMPIADA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

21 martie 2019 | Categorie: Noutăţi

Astăzi, la Cernăuţi, s-a încheiat etapa a IV-a a celei de-a V-a Olimpiade panucrainene la limba şi literatura română, organizată de Departamentul Învăţământ şi Ştiinţă al ARS . În sala de festivităţi a Gimnaziului nr. „Alexandru cel Bun” (director Ion Ignat) au fost totalizate lucrările acestei competiţii de verificare a cunoştinţelor celor 12 elevi participanţi din regiunile Cernăuţi şi Transcarpatică.