23 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„Omu-i un miracol al miracolelor”

8 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

Cartea „Omu-i un miracol al miracolelor” a văzut lumina tiparului grației înțelegerii și sprijinului financiar parțial acordat de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consul General al Consulatului României la Cernăuți, și d-lui Ilie Popa, profesor universitar, dr. inginer, președintele Fundației Culturale „Memoria” – filiala Argeș (Pitești-România). Culegerea computerizată aparține autorului, iar îngrijitoare de ediție este d-na Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice, președinta ACDERU

LA MULŢI ANI, DRAG COLEG TUDOR ANDRIEŞ!

6 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

Cele mai nobile gânduri le îndreptăm astăzi spre un om deosebit, care, În virtutea ocupaţiei profesate, e nu numai un ziarist talentat, un inegalabil tălmăcitor, dar şi un soţ exemplar, un bunic iubitor – fostul nostru coleg, publicistul Tudor Andrieş, care îşi înscrie în cartea destinului semnificativul jubileu de 70 de ani.

Adio, grădiniță! Spun Voiniceii şi Zânuţele din grupa preşcolară a Şcolii româneşti din Hruşăuţi - din septembrie, aceşti vlăstari de viţă românească vor avea un nou statut - de şcolari

3 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

Românaşii din grupa preșcolară a Grădiniţei «Curcubeul» de pe lângă CIE Hrușăuți şi-au luat rămas bun de la jucării, de la educatoare, alături de care au petrecut ultimii ani, de la viaţa lipsită de griji a

NU-I FACEŢI PE STRĂBUNI SĂ LĂCRIMEZE ÎN MORMINTE

2 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

. Astăzi, când vremurile apasă greu peste fiinţa noastră naţională să ne scoată limba română din şcoală, iar unii boinceni se înstrăinează de grai şi neam, îi întreb: „Oare jertfele martirilor să fi fost zadarnice? Nu-i faceţi pe străbuni să lăcrimeze în morminte!” Trebuie să înţelegeţi un singur lucru: cine se leapădă de neam, de limba strămoşilor, e desconsiderat chiar şi de străini ca fiind un om de nimic, fără demnitate.

La mulţi ani fericiţi cu bucuriile şi împlinirile dorite în oaza cântecului popular românesc, dnă Elena CALANCEA!

2 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

Când cântă această privighetoare de pe Valea Siretului, în vocea ei divină răsună toate trilurile păsărilor, se aude murmurul izvoarelor, cum înverzeşte pădurea, natura, cum înfloresc florile… ne întinereşte sufletul, iar visele prin aripi de zbor.

Sărbătoarea ultimului clopoțel la Şcoala din Cupca

1 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

Preotul bisericii locale, tânărul Ilie Cuciurean, a binecuvântat școala și pe actualii absolvenți, oficiind serviciul divin. El le-a dorit tuturor elevilor vacanță plăcută, îndemnându-i la fapte bune.

La Liceul românesc din Ciudei a răsunat ultimul clopoţel

1 iunie 2021 | Categorie: Noutăţi

Şcoala este rădăcina vieţii, spunea un înţelept. „Şcoala cea bună, după cum spunea Nicolae Iorga, e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”. Şi la Liceul nr.1 din s. Ciudei, cea mai veche şcoală românească din raionul Storojineţ, se învaţă „a învăţa” în limba română, instituţia fiind condusă de peste 30 de ani de un Om cu literă mare, adevărat patriot român - directorul Radu PETRAŞESCU, dascăl de la Dumnezeu, care, susţinut în toate de un alt mare patriot al neamului, primarul Anatol PIŢU, continuă să menţină prestigiul instituţiei de învăţământ pe care o conduce. Ne privim în oglinda timpului ori de câte ori ne e dor de şcoală, de copilărie. Şcoala ne cheamă mereu să ne întoarcem Acasă, la rădăcină, de unde spiritual nici n-am plecat niciodată. Or, şcoala îşi are seva din izvorul graiului matern ce izvorăşte din inima pământului străbun, prin arterele căruia circulă sângele neamului românesc, sângele părinţilor, buneilor şi străbuneilor noştri

Elena Nandriş, primăriţa din Mahala, aşa o cunosc toţi, îşi sărbătoreşte ziua de naştere – La mulţi ani cu bucuriile şi împlinirile dorite!

31 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

„Suntem români şi punctum” - în lumina acestui crez naţional îşi trăieşte idealul, luptând pentru păstrarea memoriei înaintaşilor, pentru perpetuarea limbii, tradiţiilor, portului popular, valorilor identitare, o româncă dragă tuturor românilor – şi celor din Ţară, şi celor din comunităţile istorice, şi celor de pretutindeni, dna Elena NANDRIŞ, vicepreşedinta Societăţii Culturale „G. Nandriş” din Mahala, cea care a animat, i-a dat viaţă acestei organizaţii nonguvernamentale, cea care menţine duhul românismului în această comună martiră, veghează candela memoriei martirilor români, masacraţi la Lunca, deportaţi în Siberia, Kazahstan etc.

Adio, drag Abecedar, adio, dragă învăţătoare!

29 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

Mai întâi elevii clasei I-a de la CIE Cupca și-au luat rămas bun de la prima lor carte, Abecedarul

Mulţumim Patriei noastre istorice – România - pentru ajutorul umanitar Ucrainei şi eforturile de a susţine românii din Ucraina

28 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

Serhii Osaciuk, guvernatorul regiunii Cernăuţi, a ţinut să încheie întâlnirea pe o notă optimistă ce ne insuflă un strop de speranţă că am fost auziţi şi înţeleşi, că trebuie de făcut astfel ca fiecare dintre noi, cetăţenii Ucrainei, „să se simtă cu sufletul aici, Acasă”. Dar pentru aceasta noi, românii autohtoni, ajunşi minoritate la noi acasă, trebuie să simţim grijă, protecţie, înţelegere din partea Ucrainei, dacă ne consideră copii ei, contând pe susţinerea Patriei-mamă – România şi bucurându-ne de prietenia dintre aceste două ţări vecine – România şi Ucraina.

Mulţi români boinceni, plecaţi la muncă, s-au stabilit cu traiul în Boianul din Canada

25 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

Pentru că nu vroia să se înscrie în kolhoz, tata a fost de câteva ori bătut crunt de "striboci", activişti comunişti din sat, trecuţi în serviciul ocupanţilor sovietici. Odată au venit la noi Vladimir Hanceriuc şi Traian Botă, o rudă de-a noastră, care erau „striboci”. După ce a băut rachiu pe săturate, Hanceriuc a încercat să-i înfigă tatei cuţitul în spate. Însă eu, care şedeam cu sora Pachiţa pe cuptor, am luat făină din covăţică şi i-am aruncat în ochi. A avut noroc că l-a salvat Traian. Fiindcă vărul şi fratele lui au fost judecaţi, tata, care avea şi el 12 fălci de pământ, era considerat şi el chiabur, „duşman al poporului” şi trebuia deschiaburit sau trimis în Siberia

„La răspântia Boianului” - o carte renăscută din rădăcina arborelui neamului din care sorbim seva, dragostea de grai, de străbuni

24 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

Se mai întâmplă şi minuni pe pământ, când satul are o fiică devotată, cu dragoste de Limba strămoşilor, cu pasiune şi responsabilitate, cu sufletu-i mereu vibrând pentru scumpa-i baştină, pentru lucrurile de o înaltă valoare, moştenite de la străbunii ei spirituali, precum publicista Maria Toacă, care osârduieşte asupra salvării moştenirii culturale, să nu rămână în negura uitării numele şi operele iluştrilor săi consăteni, şi încă un adevărat fiu, patriot al neamului, agronomul şi fermierul Vasile Botă, eforturilor căruia boincenii îi datorează instalarea, pe cont propriu, la 2 iunie 2019, a bustul preotului și scriitorului Iraclie Porumbescu în curtea bisericii din centrul Boianului, unde tatăl vestitului compozitor Ciprian Porumbescu a slujit cu evlavie neamul, apărând credința şi salvându-i pe boinceni de înstrăinare.

La mulţi ani, dle profesor Petru Marcu!

24 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

Luna mai este deosebită pentru domnul Petru Marcu, profesor de educație fizică și sport la CIE Cupca. La finele acestei frumoase și înfloritoare luni domnia sa adaogă în buchetul vieții cel de-al 60-lea trandafur jubiliar. Originar din Molnița Herței, după absolvirea institutului

BISERICA „SFÂNTUL NICOLAE” DIN VOLOCA ŞI-A SĂRBĂTORIT PATRONUL. La Voloca, credinţa şi iubirea de Neam vibrează şi dăinuie sub acelaşi dangăt de clopot

22 mai 2021 | Categorie: Noutăţi

Înălţatâ de străbuni la începutul secolului XX spre dăinuirea neamului pe acest munte al credinţei, cel mai pitoresc deal al satului, Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din frumoasa vatră românească Voloca pe Derelui, unul dintre cele mai vechi şi impunătoare lăcaşe de cult din lemn din ţinut şi chiar din Ucraina, astăzi, 22 mai, şi-a sărbătorit patronul.

"Ei l-au omorât pe Brâncuși: Călinescu, Camil Petrescu, G Bogza, Sadoveanu. ”Nu e un creator în sculptură”

21 mai 2021 | Categorie: Noutăţi