21 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

O LACRIMĂ DIN TISA, SCĂLDATĂ ÎN ROUA ROMÂNISMULUI

15 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Dincolo de orice speranţă a românilor bucovineni şi a confraţilor noştri din Maramureşul istoric, suntem sortiţi să împărţim acelaşi destin vitregit al istoriei – ne desparte de Ţara-mamă acelaşi gard de sârmă ghimpată, înfipt în inima Bucovinei, ce separă şi cele două maluri ale Tisei, unde sufletul românismului e rănit de săgeţile otrăvicioase ale străinilor. De altfel, apele negrei Tise îmi răvăşesc rana din suflet ori de câte ori poposesc pe acest meleag dacic, cu pitorescul dantelat în Balada Mioriţei, asemeni dorurilor ce mă poartă din plaiurile mioritice ale scumpei şi frumoasei noastre Bucovine spre cealaltă, de dincolo de bătrânul Prut, care, de fapt, a rămas, în pofida vicisitudinilor la care au fost supuşi românii băştinaşi, o inimă îngemănată. Evident, şi aici, în dreapta Tisei, ca şi pretutindeni unde bate o inimă de român, înstrăinat de Ţară, soarele speranţei răsare cu acelaşi licăr strălucitor. L-am admirat şi duminica precedentă, în ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel pe stil vechi, de hramul sfântului locaş de închinare din Apşa de Jos, regiunea Transcarpatică, însoţind-o pe Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, care a răspuns invitaţiei arhimandritului Ştefan Bileţchi, parohul bisericii locale, care anul acesta a marcat 40 de ani de vrednică activitate misionară, de evlavioasă păstorie Neamului şi Credinţei Străbune.

ACŢIUNI DE BINEFACERE – LA TÂRGUL DE SÂNPETRU

14 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

La Târgul de Sânpetru din acest an, la care au sosit oaspeţi din 18 oraşe ale Ucrainei, din România şi Polonia, au participat şi au luat cuvântul Oleksii Kaspruk, primarul Cernăuţiului, Oleksandr Fyşciuk, guvernatorul regiunii, Iaroslav Kurko, prim-locţiitor al preşedintelui Consiliului Regional, Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, etc.

Eugen Tomac: "Avem obligaţia să îi aducem alături de noi pe românii care s-au trezit peste noapte cetăţeni sovietici care, fără nici o vină, au îndurat umilinţe crunte…"

13 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Zeci de mii de tineri basarabeni, care au participat cu o săptămână în urmă la Marea Adunare Naţională de la Chişinău, unde au votat UNIREA cu ROMÂNIA, porniţi chiar atunci din centrul Chişinăului, pe jos, în „Marşul lui Ştefan cel Mare” spre Bucureşti pentru a le cere fraţilor de peste Prut să le accepte UNIREA, au fost întâmpinaţi cu flori şi ovaţii, duminică, în capitala Patriei noastre istorice - ROMÂNIA, unde şi-au adus crezul în reîntregirea neamului românesc.

ÎNTÂLNIRE FRĂŢEASCĂ LA VINNYŢA

12 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

În vederea aprofundării cooperării între autoritățile locale din Ucraina, România şi Republica Moldova, între 8 şi 11 iulie curent, municipiul Vinnyţa a găzduit prima reuniune de anvergură a reprezentanţilor administraţiilor locale – secretari de consilii judeţene şi municipii din România şi Republica Moldova, iniţiatorul şi sufletul importantului eveniment fiind Serhii Svytko, preşedintele Consiliului Regional Vinnyţa, susţinut de vicepreşedintele Natalia Soleiko, Valerii Korovii, şeful ARS Vinnyţa, adjunctul Andrii Geşko, Volodymyr Renei, adjunct al şefului Direcţiei Principale de Economie, Volodymyr Mereşko, directorul Departamentului Relaţii Externe, avându-i oaspeţi de onoare pe dl Cornel Ionescu, Ambasadorul României în Ucraina, şi dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi.

SÂNPETRU NE POFTEŞTE LA IARMAROC

8 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

În pofida, greutăţilor de ordin economic şi politic prin care trece Ucraina, bătrâna şi veşnic tânăra capitală a Bucovinei n-a renunţat la pitoreasca sărbătoare de vară...

COMUNICAT

7 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

În continuarea demersurilor privind unificarea programelor şcolare de învăţământ în limba română şi „moldovenească” din Ucraina, prin trecerea la o singură programă de studiu în limba română şi pentru instituţiile de învăţământ din Sudul Basarabiei regiunea Odesa, Anatol Popescu – preşedinte al Asociaţiei NaţionalCulturale „BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa a înaintat, la 27 Mai 2015, o cerere către Comisia Relaţii Interetnice a Consiliului Civic de pe lângă Ministerul Culturii din Ucraina (în cadrul ministerului activează Departamentul pentru Culte şi Naţionalităţi). În fapt, a cerut sprijin din partea comisiei, inclusiv la adresa Ministerului Învăţământului din Ucraina, care ignoră în continuare apelurile societăţii civile româneşti din Sudul Basarabiei privind problematica învăţământului în limba română din regiunea Odesa.

„Euro Foto Art” din Oradea – din nou la Cernăuţi

5 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Organizată sub patronajul Consulatului General al României la Cernăuţi, la iniţiativa Asociaţiei „Euro Foto Art” din Oradea, Clubului „Pozitiv” din capitala Bucovinei, în persoana artistului fotograf Vasile Paladean, membru al Asociaţiei Internaţionale „Euro Foto Art”, Expoziţia internaţională de fotografie „Portrete” a fost vernisată, la 3 iulie curent, în incinta Muzeului Regional de Artă din Cernăuţi, condus de directoarea Inna Kiţul.

JURNALIST ÎN ROMÂNIA Ediţia a III-a: “Acasă în Europa - societăţile durabile”

5 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Studioul teritorial TVR CLUJ organizează în perioada 5 – 10 iulie 2015 ediţia a treia a proiectului de televiziune „JURNALIST ÎN ROMÂNIA”.

Consulatul General al României la Cernăuţi primeşte cererile pentru obţinerea permisului de mic trafic

4 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Începând cu data de 3 iulie 2015, Consulatul General al României la Cernăuţi primeşte cererile pentru obţinerea permisului de mic trafic. Depunerea solicitărilor se va face pe bază de programare, prin trimiterea unui mesaj sms la numărul de telefon 0932709260. În mesajul sms, solicitantul va preciza: PMT/numele şi prenumele conform paşaportului extern (cu caractere latine)/data naşterii.

”NE CHEAMĂ ŞI PE NOI LA PRAZNIC, CÂND ROMÂNIA VA FI MARE…”

1 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Oricum, o inimă de român bate şi aici la Herţa, şi în Bucovina noastră înstrăinată, şi în Basarabia – cele mai frumoase plaiuri strămoşeşti din „Grădina Maicii Domnului” – România...

S-A MISTUIT LUMINÂND… MIHAI JAR, ÎNAINTEMERGĂTORUL

1 iulie 2015 | Categorie: Noutăţi

Aşa i-a fost sortit şi lui Mihai Jar, primul director al primei şi deocamdată unicei şcoli româneşti din centrul Cernăuţiului, să-şi pună propria viaţă la temelia oazei româneşti din inima vechii urbe.

Aproape 2 000 de copii şi tineri, etnici români din ţările aflate în jurul graniţelor României vor participa la Programul de tabere “ARC” 2015

30 iunie 2015 | Categorie: Noutăţi

Obiectivul programului îl reprezintă conştientizarea apartenenţei la identitatea culturală română şi aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească. În cadrul celor şase ediţii anterioare, peste 10,000 de copii şi tineri etnici români de pretutindeni au beneficiat de acest program. Participanţii sunt selectaţi prin intermediul misiunilor diplomatice ale României şi cu sprijinul asociaţiilor româneşti din afara graniţelor, în baza îndeplinirii condiţiei obligatorii de asumare a identităţii culturale române.

EUDOXIU HURMUZAKI – PERSONALITATE POLIVALENTĂ, EMBLEMATICĂ PENTRU BUCOVINA

29 iunie 2015 | Categorie: Noutăţi

Astfel poate fi genericul primei acţiuni culturale, organizate de Centrul Cultural „Eudoxiu Hurmuzaki” din Cernăuţi – lansarea volumelor „Eudoxiu Hurmuzachi, omul providenţial al Bucovinei” al scriitorului şi publicistului Dumitru Covalciuc, „ Eudoxiu (Doxachi) Hurmuzaki (1812-1874)” al doctorului în ştiinţe Ilie Luceac, apărute, fiecare în tiraj de 1000 exemplare, cu sprijinul financiar al avocatului Eugen Patraş, vicepreşedintele Centrului, şi fiind consacrate patronului spiritual – Eudoxiu Hurmuzaki, istoric, om politic şi cărturar român, care şi-a consacrat viaţa şi averea servirii Neamului şi Bucovinei – „România Mare în miniatură”, provincie istorică românească, unde s-a născut această personalitate militantă pentru drepturile românilor, Membru titular al Academiei Române.

CORNEL IONESCU S-A ÎNTÂLNIT CU CONDUCEREA ŢINUTULUI BUCOVINEAN

28 iunie 2015 | Categorie: Noutăţi

Recent, Cornel Ionescu, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al României în Ucraina, însoţit de doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi Ionel Ivan, Ministru Consilier, a avut o întrevedere cu reprezentanţii conducerii regiunii Cernăuţi – Oleksandr Fyşciuk, şeful Administraţiei Regionale de Stat, şi Mihail Gainiceru, președintele Consiliului Regional.

Întrevederea ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr, cu ambasadorul Republicii Serbia în România, Branko Brankovic

23 iunie 2015 | Categorie: Noutăţi

Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr, a avut astăzi, 22 iunie 2015, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Serbia în România, Branko Brankovic.