23 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

40 DE ZILE DE CÂND MUZICIANUL ION BODNAR A PLECAT LA CERURI

25 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

De 40 de zile de când nu mai este printre noi tânărul dăruit cu har Ion Bodnar, unul din cei mai talentaţi muzicieni din nordul înstrăinat al Bucovinei, violonist, conducătorul artistic al vestitului Taraf „Trandafir” din Voloca, dirijorul corului gospodarilor din comună şi corului Bisericii „Sf. Nicolai” din localitate. A decedat subit din viaţă la 17 aprilie curent.

A plecat spre locul de veci pe un drum udat de lacrimi și presărat cu flori

25 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

...în dangăt de clopote care au răsunat a durere și întristare, în sunetul prelung şi tânguitor al buciumului și în aplauzele credincioșilor înlăcrimați. Așa a plecat în veșnicie

ÎN ROMÂNEASCA VATRĂ VOLOCA-PE-DERELUI SFÂNTUL NICOLAE NU ÎNCETEAZĂ SĂ FACĂ MINUNI

22 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Oare există minune mai mare decât cea de a-ţi păstra zestrea moştenită din moşi-strămoşi? Ce poate fi mai dumnezeiesc, mai înălţător şi mai împlinit, decât un om care-şi cinsteşte sfinţii, părinţii şi înaintaşii, care-şi păstrează cu sacralitate credinţa, tradiţiile, graiul, precum o fac volocenii, mulţi dintre părinţii şi buneii cărora, după „eliberarea” Bucovinei de iscoadele bolşevice, au dus crucea pe drumul Golgotei neamului românesc - au trecut prin închisori, gulaguri, Siberii, au fost vânaţi şi duşi cu forţa în lagărele muncii şi morţii de pe ţărmurile lacului Onega, dar nu şi-au trădat strămoşii din morminte, nu s-au dezis de cele Sfinte ale Neamului. Or, fie cât de anevoios, drumul nu ţi se pare o povară, dacă la capătul lui te aşteaptă un vis – cel al dăinuirii ca neam prin Credinţă şi Limbă.

Ziua cămășii cusute la românaşii din Cupca

21 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

...profesorii și elevii vin în această zi la școală, îmbrăcați în cămăși naționale, fie în stil ucrainean, fie în stil românesc. Portul popular al oricărui popor este frumos și apreciat

LA MULŢI ANI, DLE DIRECTOR RADU PETRAŞESCU – ADEVĂRAT SUFLET DE ROMÂN! SUCCESE MERITUOASE PE TĂRÂMUL GRAIULUI MATERN!

19 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Sperăm că, în pofida tuturor furtunilor, care persistă să smulgă rădăcina neamului – limba română, în această frumoasă şcoală cu limba română de predare va răsuna şi va dăinui în veci graiul românesc, vor perpetua datinile şi tradiţiile populare.

ROMÂNII DIN CUPCA - PĂSTRĂTORI FIDELI AI TEZAURULUI STRĂBUN (18 mai – ziua mondială a muzeelor)

18 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Cu câțiva ani în urmă în incinta CIE Cupca am deschis oficial muzeul istoric care găzduiește

Sufletul lui Mircea Motrici a rămas „Gânduri în lacrimă” printre noi, românii, la Cernăuţi

16 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Astăzi se împlinesc 13 ani de când nu mai este printre noi prietenul românilor înstrăinaţi, reporterul Mircea MOTRICI din Suceava, luptător şi susţinător înflcărat al unităţii românilor. De pe drumurile voievodale, pe care a călătorit o viaţă, s-a înălţat spre cer, unde sunt strămoşii săi. A plecat la 16 martie 2007 „să culeagă boabe de rouă printre stele", dar a rămas să dăinuie prin scris şi prin cuvânt,prin lacrima celor care l-au iubit şi preţuit...

ÎN LOC DE ROMÂNIA - ÎN ÎNCHISORI ŞI SIBERII – Astăzi marcăm Ziua sfinţilor mucenici şi martiri ai închisorilor comuniste

14 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Chinurile, munca şi sărăcia, pe care le-au îndurat în lagărul stalinist, nu le-a putut uita nicicând. Povestea că de foame oamenii păşteau iarbă, mâncau pământ, baligă de cal şi de vite. ..

Lipsa de bunătate a românului fără credință în Dumnezeu

14 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

„Fiți buni unii cu alții” ne învață Biblia. De ce trebuie să fim uniți, să manifestăm înțelegere, bunătate, în astfel de momente critice ca acestea,

CU DOR DE ROMÂNIA, CU DOR DE-ACASĂ

13 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Încă nu s-a stins durerea acelor timpuri apocaliptice, când tinerii români din Bucovina „răstignită”, îşi apărau Ţara de ciuma roşie cu Tricolorul în suflet, îndurând chinuri infernale. Cu dor de România, de primăvara renaşterii şi reîntregirii Neamului Românesc, a trăit şi patriotul român, poetul şi publicistul Dumitru Paulescu, personalitate marcantă a exilului românesc, originar din frumosul şi pitorescul leagăn al românităţii – Voloca pe Derelui. Slujind cu devotament şi onoare Neamului Românesc, pe care l-a iubit cu o dragoste neasemuită, aşteptând, după cum scria, „clipa realipirii Bucovinei dragi şi a Basarabiei la Ţara Mumă – România”, ideal al multor români înstrăinaţi de Patrie,...

LA CRASNA ROMÂNII ŢIN MEREU APRINS RUGUL FRUMOASELOR TRADIŢII POPULARE

12 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

În pitoreasca localitate românească Crasna din raionul Storojineţ, anual se desfăşoară o frumoasă tradiţie, moştenită din moşi strămoşi, numită „simbria oilor”, actualizată în feericul festival al datinilor străbune „Ieşirea pe plai”. Şi cu toate că ciobanii demult îşi plimbă mioarele pe plai, respectiva sărbătoare folclorică îi uneşte pe românii din acest colţ pitoresc de Ţară, îndemnându-i la menţinerea şi perpetuarea obiceiurilor şi datinilor strămoşeşti, la păstrarea graiului şi costumului popular....

De ziua Înțelegerii și Victoriei

11 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Anual în ajunul zilei Victoriei comemorăm pe participanții războiului, pe toți cei ce au avut de suferit în vremea deportărilor staliniste, au fost împușcați la Fântâna Albă.

ACASĂ, ÎNSEAMNĂ MAMA

10 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Astăzi sărbătorim Ziua Mamei. „Cea mai veche carte din lume este o mamă, cea mai frumoasă carte din lume este o mamă”, scria, însufleţit de iubirea de mamă, marele nostru poet Grigore Vieru. Dincolo de orice, Mama e sfânta din icoane, care ne veghează paşii, râde când râdem noi şi suntem fericiţi, plânge, când plângem, respiră, când respirăm. Şi-apoi nu mai există în lumea întreagă un alt izvor atât de adânc şi curat ca însăşi lacrima ei de dragoste profundă, statornică şi eternă,

Cu evlavie şi iubire, preotul Nectarie îşi îndemna enoriaşii să-şi păstreze nealterate Limba, Credinţa şi Neamul,

8 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

Ne-a întristat nespus de mult plecarea subită în veşnice a preotului Nectarie BALAN, parohul Bisericii Domneşti „Sfântul Spiridon” din Herţa, care a fost nu doar un vrednic slujitor al altarului, ci şi un demn român, care, iubindu-l pe Dumnezeu, şi-a iubit deopotrivă Graiul, Neamul Românesc. Am fost prezenţi nu o dată la serviciile divine, oficiate de cucernicul părinte în memoria marelui deschizător de drumuri, „Patriarhul culturii româneşti în Ţara lui Ştefan cel Mare”, cărturarul şi iluministul Gheorghe Asachi, manifestări organizate graţie dnei Eugenia CIMBOROVICI-TEODOREANU, preşedinta Fundaţiei Civice Raionale „Gheorghe Asachi” Herţa, dar şi la parastasele de pomenire, la care clopotele învierii băteau jalnic pentru sfinţii neamului, iar mirul evlaviei picura cu neuitarea martirilor care s-au sacrificat pentru Libertate, Credinţă, Limbă şi Ţară, fiind deportaţi, după răpirea Bucovinei de către sovietici, în neagră străinătate de către regimul barbar comunist – în Siberia de gheaţă, în stepele pustii ale Kazahstanului, în lagărele muncii şi morţii de pe ţărmul lacului Onega etc. , românii osândiţi la moarte lăsându-şi căsuţele plângând nu s-au mai întors să le sărute prispa, ci şi-au lăsat osemintele să zacă în gropi comune, fără cruci şi lumânări la căpătâi, cu elogii pioase înveşnicindu-le eroilor nemurirea, regretatul Octavian BIVOLARU , preşedintele Societăţii „Golgota” ...

I-A TĂIAT FIICEI CAPUL ŞI SE PLIMBA CU EL GOALĂ PRIN ORAŞ

7 mai 2020 | Categorie: Noutăţi

În satul Podvirkî, regiunea Harkiv, a fost înmormântată adolescenta de 13 ani, Hristyna Peanova, pe care, la sfârşitul lunii precedente, a omorât-o cu cruzime propria-i mamă, decapitând-o. S-o petreacă în ultimul drum a venit aproape întreaga localitate. Criminala era lesbiancă, de 9 ani trăia cu o altă femeie,